Facebook

Annuleringen

Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dan kunt u deze kosteloos 48 uur van te voren telefonisch annuleren. Bij een niet nagekomen afspraak of te laat afgemelde afspraak brengen wij u de kosten in rekening voor de gereserveerde tijd wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

Alleen bij afzeggingen die zijn ontstaan door zeer ernstige omstandigheden, die buiten uw schuld zijn ontstaan, kunnen wij een uitzondering maken. Ziekte valt daar niet onder, daar deze reden helaas te vaak wordt misbruikt.

Het tarief voor een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak is het bedrag van de voorgenomen behandeling of 2 Euro per gereserveerde minuut.