Facebook

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tandartstarieven, die zorgaanbieders met ingang van 1 januari 2024 maximaal voor het leveren van mondzorg in rekening mogen brengen.

De tandartstarieven met bijbehorende codes zijn samengesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1 (NZa).

Verdoving

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
A10
Geleidings-, infiltratie- en/of in- traligamentaire verdoving
€ 16.62
A15
Oppervlakte verdoving
€ 8.64
A20
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie
**
A30
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 53.2

Verdoving door middel van een roesje

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 33.25
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 33.25
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 41.56

Consultatie en diagnostiek

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
C001
Consult ten behoeve van een intake
€ 50.54
C002
Consult voor een periodieke controle
€ 25.27
C003
Consult, niet zijnde periodieke controle
€ 25.27
C010
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 25.27
C011
Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion
€ 111.69
C012
Uitgebreid onderzoek t.b.v. het integrale behandelplan
€ 111.69
C013
*
Studiemodellen
€ 33.25
C014
Pocketregistratie
€ 39.9
C015
Parodontiumregistratie
€ 79.79
C016
*
Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
€ 199.48
C020
Mondzorg aan huis
€ 19.95
C021
Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
€ 27.93

Wortelkanaalbehandeling

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 46.55
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 36.57
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 54.31
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 119.69
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 172.89
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 226.08
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 279.28
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 19.95
E31
Snij-/ hoektand
€ 132.99
E32
Premolaar
€ 186.18
E33
Molaar
€ 239.38
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
€ 26.6
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 93.09
E37
Kijkoperatie
€ 79.79
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 33.25
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 13.3
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 26.6
E44
Verwijderen spalk, per element
€ 6.65
E45
Aanbrengen rubberdam
€ 13.3
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 39.9
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 33.25
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 46.55
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 33.25
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 33.25
E56
*
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 46.55
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 33.25
E60
*
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 53.2
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 93.09
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 59.84
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 49.87
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 53.2
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 53.2
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 66.49
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 33.25
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 16.62
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 89.77
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 66.49
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 66.49
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 53.2
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 19.95
E97
*
Uitwendig bleken per kaak
€ 83.12

Kaakgewrichtbehandelingen

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
G09
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
€ 35.91
G10
Niet-standaard beetregistratie
€ 99.74
G11
Scharnierasbepaling
€ 99.74
G12
Centrale relatiebepaling
€ 93.09
G13
Protrale/laterale bepalingen
€ 66.49
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 598.45
G15
Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 33.25
G16
Therapeutische positiebepaling
€ 33.25
G20
Beetregistratie intra-oraal
€ 66.49
G21
Functieonderzoek kauwstelsel
€ 119.69
G22
Verlengd onderzoek OPD
€ 239.38
G23
Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 106.39
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 66.49
G41
Consult OPD-therapie A (niet- complex)
€ 69.82
G43
Consult OPD-therapie B (com- plex)
€ 134.32
G44
*
Therapeutische injectie
€ 73.14
G46
*
Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (een- malig)
€ 53.2
G47
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
€ 79.79
G48
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
€ 132.99
G62
*
Stabilisatieopbeetplaat
€ 179.53
G65
*
Indirect planmatig inslijpen
€ 365.72
G68
*
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk
€ 53.2
G69
*
Beetbeschermingsplaat
€ 73.14
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 332.47
G72
Controlebezoek MRA
€ 33.25
G73
*
Reparatie MRA met afdruk
€ 53.2
G74
*
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
€ 89.77
G75
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 66.49
G76
*
Consult myofunctionele therapie
€ 25.27

Chirurgische ingrepen (inc. anestesie)

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
H11
Trekken tand of kies
€ 49.87
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 37.24
H21
Kosten hechtmateriaal
€ 6.87
H26
Hechten weke delen
€ 79.79
H33
Hemisectie van een molaar
€ 74.07
H34
Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak
€ 79.79
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 79.79
H38
Uitvoeren eerste autotransplantaat
€ 331.34
H39
Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting
€ 131.66
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 59.84
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 39.9
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 79.79
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
€ 106.39
H44
Primaire antrumsluiting
€ 73.14
H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 66.49
H55
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 19.95
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 93.09
H60
Marsupialisatie
€ 93.09
H65
Primaire sluiting
€ 179.53
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 93.09
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 179.53
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 126.34
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 212.78
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 66.49

Implantaten

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
J001
Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie
€ 199.68
J002
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 113.01
J010
Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
€ 73.71
J011
*
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
€ 113.4
J012
*
Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen
€ 85.05
J013
*
Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen
€ 170.09
J014
*
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 51.03
J020
*
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
€ 272.15
J021
*
Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
€ 170.09
J022
*
Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
€ 164.42
J030
*
Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
€ 96.39
J031
*
Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
€ 147.42
J032
*
Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren
€ 68.04
J040
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
€ 259.68
J041
Plaatsen volgend implantaat, per kaak
€ 107.16
J042
*
Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
€ 85.05
J043
*
Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
€ 40.26
J044
Verwijderen implantaat
€ 37.42
J045
Moeizaam verwijderen implantaat
€ 187.1
J046
Vervangen eerste implantaat
€ 259.11
J047
Vervangen volgend implantaat
€ 107.16
J048
Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant
€ 197.88
J049
Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit
€ 577.75
J050
Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
**
J051
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
€ 22.68
J052
Prepareren donorplaats
€ 153.08
J053
Toeslag esthetische zone, per kaakhelft
€ 76.54
J054
Bindweefseltransplantaat per donorplaats
€ 119.07
J055
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
€ 127.57
J056
*
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
€ 130.41
J057
Kosten implantaat
€ 366.12
J058
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
€ 11.34
J059
Grondig submucosaal reinigen implantaat
€ 26.65
J060
*
Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
€ 294.83
J070
*
Plaatsen eerste drukknop
€ 136.08
J071
*
Plaatsen elke volgende drukknop
€ 39.69
J072
*
Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
€ 232.46
J073
*
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 73.71
J080
*
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
€ 583.99
J081
*
Klikgebit in de onderkaak
€ 379.88
J082
*
Klikgebit in de bovenkaak
€ 379.88
J083
*
Omvorming tot klikgebit
€ 113.4
J084
*
Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 147.42
J085
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 170.09
J086
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 198.44
J087
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
€ 96.39
J088
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten
€ 124.74
J089
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten
€ 153.08
J090
Specifiek consult nazorg implantologie
€ 62.37
J091
Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 102.06
J100
*
Opvullen zonder staafdemontage
€ 158.75
J101
*
Opvulen met staafdemontage op twee implantaten
€ 198.44
J102
*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 226.79
J103
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 255.14
J104
*
Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
€ 19.95
J105
*
Reparatie zonder staafdemontage
€ 62.37
J106
*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€ 119.07
J107
*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 147.42
J108
*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 175.76
J109
*
Verwijderen en vervangen drukknop
€ 28.35

Preventieve mondzorg

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
€ 14.91
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
€ 14.91
M03
Gebitsreiniging, per 5 minuten
€ 14.91
M05
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€ 29.92
M32
*/**
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€ 19.95
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€ 6.65
M40
Fluoridebehandeling
€ 16.62
M61
*
Mondbeschermer
€ 29.92
M80
*
Behandeling van witte vlekken, eerste element
€ 57.85
M81
*
Behandeling van witte vlekken, volgend element
€ 31.92

Kunstgebitten

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
P001
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak
€ 99.74
P002
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak
€ 199.48
P003
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak
€ 272.63
P004
*
Fame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak
€ 372.37
P020
*
Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 199.48
P021
*
Volledig kunstgebit onderkaak
€ 265.98
P022
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 432.21
P023
*
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
€ 132.99
P040
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit
€ 71.81
P041
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 33.25
P042
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 66.49
P043
Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting
€ 39.9
P044
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak
€ 89.77
P045
Toeslag immediaat kunstgebit
€ 16.62
P046
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 53.2
P047
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 19.95
P048
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls
€ 99.74
P049
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 66.49
P060
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
€ 46.55
P061
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak
€ 46.55
P062
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
€ 93.76
P063
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
€ 94.42
P064
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak
€ 81.79
P065
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak
€ 85.11
P066
*
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€ 186.18
P067
Planmatig inslijpen bestaand kusntgebit
€ 33.25
P068
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€ 19.95
P069
*
Reparatie volledig kunstgebit met afdruk, per kaak
€ 53.2
P070
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€ 19.95
P071
*
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak
€ 53.2
P072
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€ 53.2

Kronen en bruggen

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
R08
*
Eenvlaks composiet inlay
€ 79.79
R09
*
Tweevlaks composiet inlay
€ 152.94
R10
*
Drievlaks composiet inlay
€ 199.48
R11
*
Eenvlaksinlay
€ 119.69
R12
*
Tweevlaksinlay
€ 186.18
R13
*
Drievlaksinlay
€ 265.98
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 33.25
R24
*
Kroon op natuurlijk element
€ 292.57
R29
*
Confectiekroon
€ 59.84
R31
Opbouw plastisch materiaal
€ 66.49
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 66.49
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode
€ 132.99
R34
*
Kroon op implantaat
€ 265.98
R40
*
Eerste brugtussendeel
€ 199.48
R45
*
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 99.74
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 166.24
R50
*
Metalen fixatiekap met afdruk
€ 33.25
R55
*
Gipsslot met extra afdruk
€ 33.25
R60
*
Plakbrug zonder preparatie
€ 132.99
R61
*
Plakbrug met preparatie
€ 199.48
R65
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 46.55
R66
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende be- vestiging boven het aantal van twee
€ 26.6
R67
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 28.59
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 73.14
R71
*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 73.14
R74
*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 26.6
R75
*
Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 66.49
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 33.25
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 33.25
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 79.79
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 132.99
R80
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
€ 33.25
R85
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€ 13.3
R90
*
Gedeeltelijk voltooid werk
**
R91
*
Wortelkap met stift
€ 166.24
R92
Passen restauratieve proefopstelling in de mond
€ 89.77

Tandvleesbehandeling

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
T012
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 192.83
T021
Grondig reinigen wortel, complex
€ 35.91
T022
Grondig reinigen wortel, standaard
€ 26.6
T032
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 119.69
T033
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
€ 73.14
T042
Consult parodontale nazorg
€ 101.07
T043
Uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 134.32
T044
Complex consult parodontale nazorg
€ 178.87
T070
Flapoperatie tussen twee elementen
€ 216.11
T071
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
€ 332.47
T072
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
€ 398.97
T073
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
€ 66.49
T074
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
€ 178.87
T076
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 83.12
T101
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 116.36
T102
Tandvleescorrectie, per element
€ 63.17
T103
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 166.24
T111
*
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 398.97
T112
*
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (
€ 132.99
T113
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 216.11
T121
Kroonverlenging per element
€ 216.11
T122
Kroonverlenging per sextant
€ 398.97
T141
Tandvleestransplantaat
€ 126.34
T142
*
Recessie bedekking met verplaatste lap
€ 398.97
T151
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
€ 66.49
T152
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
€ 178.87
T161
**
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 46.55
T162
Behandeling tandvleesabces
€ 89.77
T163
*
Toepassing lokaal medicament
€ 71.81
T164
*
(Draad)Spalk
€ 26.6
T165
Uitgebreide voedingsanalyse
€ 66.49

Uurtarieven

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
U05
*
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
€ 17.47
U25
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
€ 15.14
U35
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in
€ 17.47

Vullingen

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
€ 79.79
V30
Fissuurlak, eerste element (sealen)
€ 29.92
V35
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
€ 16.62
V40
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
€ 6.65
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 13.3
V70
*
Parapulpaire stift
€ 13.3
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
€ 27.93
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
€ 44.55
V73
Drievlaksvulling amalgaam
€ 57.85
V74
Meervlaksvulling amalgaam
€ 81.12
V80
*
Wortelkanaalstift
€ 23.27
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer
€ 41.23
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
€ 57.85
V83
Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
€ 71.15
V84
Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
€ 94.42
V85
*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 9.97
V91
Eénvlaksvulling composiet
€ 53.2
V92
Tweevlaksvulling composiet
€ 69.82
V93
Drievlaksvulling composiet
€ 83.12
V94
Meervlaksvulling composiet
€ 106.39

Maken en beoordelen fotos

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
X10
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€ 18.62
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 13.96
X21
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 79.79
X22
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak
€ 79.79
X23
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 29.26
X24
Maken en beoordelen schedelfoto
€ 35.91
X34
Beoordelen schedelfoto
€ 26.6
X25
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 226.08
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 66.49
*M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Prijslijst Tandtechniek Internationaal