Facebook

Tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de tandartstarieven, die zorgaanbieders met ingang van 1 januari 2021 maximaal voor het leveren van mondzorg in rekening mogen brengen.

De tandartstarieven met bijbehorende codes zijn samengesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1 (NZa).

Verdoving

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
A10
Geleidings-, infiltratie- en/of in- traligamentaire verdoving
€ 15.07
A15
Oppervlakte verdoving
€ 7.84
A20
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie
**

Verdoving door middel van een roesje

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
€ 30.15
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
€ 30.15
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
€ 37.38

Consultatie en diagnostiek

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
C11
Periodieke controle
€ 22.91
C13
Probleemgericht consult
€ 22.91
C22
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
€ 22.91
C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. op- stellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt
€ 108.53
C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
€ 30.15
C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
€ 60.29
C80
Mondzorg aan huis
€ 18.09
C84
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
€ 48.23
C85
Weekendbehandeling
€ 22.91
C86
Avondbehandeling
€ 22.91
C87
Nachtbehandeling
€ 22.91
C91
Pocketregistratie
€ 36.18
C92
Parodontiumregistratie
€ 72.35

Wortelkanaalbehandeling

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
E01
Wortelkanaalbehandeling consult
€ 22.91
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
€ 42.2
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
€ 33.16
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten
€ 48.84
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
€ 108.53
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
€ 156.76
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
€ 204.99
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
€ 253.23
E19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
€ 18.09
E31
Snij-/ hoektand
€ 120.58
E32
Premolaar
€ 168.82
E33
Molaar
€ 217.05
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
€ 24.12
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
€ 84.41
E37
Kijkoperatie
€ 72.35
E40
Directe pulpa-overkapping
€ 30.15
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
€ 12.06
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
€ 24.12
E44
Verwijderen spalk, per element
€ 6.03
E45
Aanbrengen rubberdam
€ 12.06
E51
Verwijderen van kroon of brug
€ 36.18
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
€ 30.15
E53
Verwijderen van wortelstift
€ 42.2
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
€ 30.15
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
€ 30.15
E56
*
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
€ 42.2
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
€ 30.15
E60
*
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
€ 48.23
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
€ 84.41
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 54.26
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal
€ 45.22
E64
Afsluiting van open wortelpunt
€ 48.23
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
€ 48.23
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
€ 60.29
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
€ 30.15
E85
Elektronische lengtebepaling
€ 15.07
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 81.39
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 60.29
E88
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
€ 60.29
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
€ 48.23
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting
€ 18.09
E97
*
Uitwendig bleken per kaak
€ 75.37

Kaakgewrichtbehandelingen

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
G09
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur
€ 32.56
G10
Niet-standaard beetregistratie
€ 90.44
G11
Scharnierasbepaling
€ 90.44
G12
Centrale relatiebepaling
€ 84.41
G13
Protrale/laterale bepalingen
€ 60.29
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
€ 542.63
G15
Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 30.15
G16
Therapeutische positiebepaling
€ 30.15
G20
Beetregistratie intra-oraal
€ 60.29
G21
Functieonderzoek kauwstelsel
€ 108.53
G22
Verlengd onderzoek OPD
€ 217.05
G23
Spieractiviteitsmeting en registratie
€ 96.47
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
€ 60.29
G41
Consult OPD-therapie A (niet- complex)
€ 63.31
G43
Consult OPD-therapie B (com- plex)
€ 121.79
G44
*
Therapeutische injectie
€ 66.32
G46
*
Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (een- malig)
€ 48.23
G47
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A
€ 72.35
G48
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
€ 120.58
G62
*
Stabilisatieopbeetplaat
€ 162.79
G65
*
Indirect planmatig inslijpen
€ 331.61
G68
*
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk
€ 48.23
G69
*
Beetbeschermingsplaat
€ 66.32
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
€ 301.46
G72
Controlebezoek MRA
€ 30.15
G73
*
Reparatie MRA met afdruk
€ 48.23
G74
*
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur
€ 127.22

Chirurgische ingrepen (inc. anestesie)

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
H11
Trekken tand of kies
€ 45.22
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
€ 33.76
H21
Kosten hechtmateriaal
€ 6.18
H26
Hechten weke delen
€ 66.32
H33
Hemisectie van een molaar
€ 72.35
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
€ 72.35
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
€ 54.26
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
€ 36.18
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
€ 72.35
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
€ 96.47
H44
Primaire antrumsluiting
€ 66.32
H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 60.29
H55
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 18.09
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
€ 84.41
H60
Marsupialisatie
€ 84.41
H65
Primaire sluiting
€ 162.79
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
€ 84.41
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 162.79
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 114.55
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 192.93
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 60.29

Implantaten

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
J01
Initieel onderzoek implantologie
€ 66.88
J02
*
Verlengd onderzoek implantologie
€ 102.9
J03
*
Proefopstelling
€ 138.91
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
€ 46.3
J06
Vrijleggen foramen mentale
€ 30.87
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
**
J08
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
€ 20.58
J09
*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
€ 246.95
J10
*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 154.35
J11
Prepareren donorplaats
€ 138.91
J12
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 149.2
J13
*
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
€ 72.03
J15
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
€ 87.46
J17
*
Aanvullende ophoging bodem bijholte
€ 133.77
J18
*
Ophoging bodem bijholte orthograad
€ 61.74
J19
Toeslag esthetische zone
€ 66.88
J20
*
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
€ 235.12
J23
*
Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)
€ 77.17
J26
Moeizaam verwijderen implantaat
€ 169.78
J27
Vervangen eerste implantaat
€ 235.12
J28
Plaatsen volgend implantaat, per kaak
€ 97.24
J29
*
Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)
€ 36.53
J30
Bindweefseltransplantaat per donorplaats
€ 108.04
J32
*
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef
€ 118.33
J33
Kosten implantaat
€ 330.87
J34
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
€ 10.29
J35
Grondig submucosaal reinigen implantaat
€ 24.18
J36
Verwijderen implantaat
€ 33.96
J37
Vervangen volgend implantaat
€ 97.24
J39
Uitvoeren autotransplantaat
€ 179.56
J41
*
Plaatsen elke volgende drukknop
€ 36.01
J42
*
Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
€ 210.94
J43
*
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
€ 66.88
J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
€ 25.72
J45
*
Plaatsen eerste drukknop
€ 123.48
J50
*
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
€ 529.92
J51
*
Onder klikgebit
€ 344.71
J52
*
Boven klikgebit
€ 344.71
J53
*
Omvorming klikgebit
€ 102.9
J54
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
€ 133.77
J55
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
€ 154.35
J56
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
€ 180.07
J57
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
€ 87.46
J58
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
€ 113.19
J59
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
€ 138.91
J60
Specifiek consult nazorg implantologie
€ 56.59
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
€ 92.61
J70
*
Opvullen zonder staafdemontage
€ 144.06
J71
*
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
€ 180.07
J72
*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 205.79
J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 231.52
J74
*
Reparatie zonder staafdemontage
€ 56.59
J75
*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
€ 108.04
J76
*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
€ 133.77
J77
*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
€ 159.49
J78
*
Verwijderen én vervangen drukknop
€ 25.72
J80
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
€ 523.75
J81
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
€ 115.76
J87
*
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
€ 267.53
J88
Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)
€ 179.56
J97
Overheadkosten implantaten
€ 179.6
J98
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
€ 101.64

Preventieve mondzorg

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
€ 13.52
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
€ 13.52
M03
Gebitsreiniging, per 5 minuten
€ 13.52
M05
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
€ 27.13
M32
*
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
€ 18.09
M30
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
€ 6.03
M40
Fluoridebehandeling
€ 15.07
M61
*
Mondbeschermer
€ 27.13
M80
*
Behandeling van witte vlekken, eerste element
€ 52.45
M81
*
Behandeling van witte vlekken, volgend element
€ 28.94

Kunstgebitten

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
€ 42.2
P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
€ 90.44
P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
€ 60.29
P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
€ 90.44
P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit
€ 42.2
P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk,per kaak
€ 18.09
P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
€ 48.23
P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
€ 90.44
P14
Individuele afdruk met randopbouw
€ 66.32
P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
€ 180.88
P16
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 66.32
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
€ 60.29
P18
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 18.09
P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak
€ 180.88
P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak
€ 241.17
P27
Reoccluderen
€ 60.29
P28
Naregistratie en remounten
€ 60.29
P29
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
€ 48.23
P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
€ 391.9
P31
*
Wortelkap met stift
€ 150.73
P32
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
€ 90.44
P33
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
€ 60.29
P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
€ 247.2
P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
€ 337.64
P36
Individuele afdruk zonder randopbouw
€ 30.15
P37
Frontopstelling in aparte zitting
€ 36.18
P38
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
€ 66.32
P39
Toeslag voor bepaling neutrale zone
€ 90.44
P40
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 15.07
P41
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 30.15
P42
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
€ 30.15
P43
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
€ 36.18
P45
*
Noodkunstgebit
€ 120.58
P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
€ 42.2
P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
€ 90.44
P53
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw,per kaak
€ 60.29
P54
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw,per kaak
€ 90.44
P56
*
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
€ 42.2
P57
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
€ 18.09
P58
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk,per kaak
€ 48.23
P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
€ 36.18
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
€ 30.15
P70
*
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€ 168.82
P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk,per kaak
€ 48.23
P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk,per kaak
€ 48.23

Kronen en bruggen

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
R08
*
Eenvlaks composiet inlay
€ 72.35
R09
*
Tweevlaks composiet inlay
€ 138.67
R10
*
Drievlaks composiet inlay
€ 180.88
R11
*
Eenvlaksinlay
€ 108.53
R12
*
Tweevlaksinlay
€ 168.82
R13
*
Drievlaksinlay
€ 241.17
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€ 30.15
R24
*
Kroon op natuurlijk element
€ 265.28
R29
*
Confectiekroon
€ 54.26
R31
Opbouw plastisch materiaal
€ 60.29
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode
€ 60.29
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode
€ 120.58
R34
*
Kroon op implantaat
€ 241.17
R40
*
Eerste brugtussendeel
€ 180.88
R45
*
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 90.44
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
€ 150.73
R50
*
Metalen fixatiekap met afdruk
€ 30.15
R55
*
Gipsslot met extra afdruk
€ 30.15
R60
*
Plakbrug zonder preparatie
€ 120.58
R61
*
Plakbrug met preparatie
€ 180.88
R65
Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel
€ 42.2
R66
Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende be- vestiging boven het aantal van twee
€ 24.12
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
€ 66.32
R71
*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 66.32
R74
*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
€ 24.12
R75
*
Opnieuw vastzetten plakbrug
€ 60.29
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
€ 30.15
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
€ 30.15
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
€ 72.35
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
€ 120.58
R80
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies
€ 30.15
R85
*
Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies
€ 12.06
R90
*
Gedeeltelijk voltooid werk
**

Tandvleesbehandeling

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
T012
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
€ 174.85
T021
Grondig reinigen wortel, complex
€ 32.56
T022
Grondig reinigen wortel, standaard
€ 24.12
T032
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
€ 108.53
T033
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
€ 66.32
T042
Consult parodontale nazorg
€ 91.64
T043
Uitgebreid consult parodontale nazorg
€ 121.79
T044
Complex consult parodontale nazorg
€ 162.19
T070
Flapoperatie tussen twee elementen
€ 195.95
T071
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
€ 301.46
T072
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
€ 361.75
T073
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
€ 60.29
T074
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
€ 162.19
T076
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 75.37
T101
Tuber- of retromolaarplastiek
€ 105.51
T102
Tandvleescorrectie, per element
€ 57.28
T103
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
€ 150.73
T111
*
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 361.75
T112
*
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (
€ 120.58
T113
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
€ 195.95
T121
Kroonverlenging per element
€ 195.95
T122
Kroonverlenging per sextant
€ 361.75
T141
Tandvleestransplantaat
€ 114.55
T142
*
Recessie bedekking met verplaatste lap
€ 361.75
T151
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
€ 60.29
T152
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
€ 162.19
T161
*
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
€ 42.2
T162
Behandeling tandvleesabces
€ 81.39
T163
*
Toepassing lokaal medicament
€ 65.12
T164
*
(Draad)Spalk
€ 24.12
T165
Uitgebreide voedingsanalyse
€ 60.29

Uurtarieven

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
U05
*
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
€ 15.84
U25
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
€ 13.73
U35
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in
€ 15.84

Vullingen

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
€ 72.35
V30
Fissuurlak, eerste element (sealen)
€ 27.13
V35
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
€ 15.07
V40
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
€ 6.03
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
€ 12.06
V70
*
Parapulpaire stift
€ 12.06
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
€ 25.32
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
€ 40.4
V73
Drievlaksvulling amalgaam
€ 52.45
V74
Meervlaksvulling amalgaam
€ 73.56
V80
*
Wortelkanaalstift
€ 21.1
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/compomeer
€ 37.38
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
€ 52.45
V83
Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
€ 64.51
V84
Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer
€ 85.61
V85
*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
€ 9.04
V91
Eénvlaksvulling composiet
€ 48.23
V92
Tweevlaksvulling composiet
€ 63.31
V93
Drievlaksvulling composiet
€ 75.37
V94
Meervlaksvulling composiet
€ 96.47

Maken en beoordelen fotos

Code
M/T*
Prestaties
Tarief
X10
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
€ 16.88
X11
Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 12.66
X21
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 72.35
X22
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak
€ 72.35
X23
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 26.53
X24
Maken en beoordelen schedelfoto
€ 32.56
X34
Beoordelen schedelfoto
€ 24.12
X25
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 204.99
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
€ 60.29
*M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

1Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Prijslijst Tandtechniek Internationaal